Ažurirano: 21.12.2018.

Zaštita ličnih podataka je od velikog značaja za Kompaniju Pim Sites d.o.o sa sedištem u Srbiji. Deo naših osnovnih pravila predstavlja postupanje sa podacima koje nam kao korisnici naših usluga dostavite u okviru korišćenja Pim Sites d.o.o web sajtova i platformi ("Web sajtovi") a naročito web platforme www.pim.rs

Ključni termini ovih uslova

 • PIM Sites D.O.O. iz Čačka je vlasnik platforme i pravno lice koje stoji iza ovog servisa, i biće oslovljavano kao “PIM”, “Mi”
 • PIM platforma (“platforma”) je servis koji pruža PIM u svrhu pravljenja internet prezentacija i online prodavnica
 • Partneri PIM-a predstavljaju pravna lica sa kojima se ostvaruje saradnja radi izvršavanja funkcionalnosti platforme, i njihove servise i usluge ćemo oslovljavati “partnerski servisi”
 • Korisnici platforme (“korisnici”) su pravna i fizička lica koja registruju nalog i slože se sa uslovima korišćenja, radi korišćenja funkcionalnosti platforme. Korisnici koji aktivno koriste eCommerce Servis su oslovljeni u ovom dokumentu i kao “Trgovac”.
 • Posetioci predstavljaju krajnje posetioce sajtova korisnika, i mogu se takođe osloviti i kao “kupci”, jer za online kupovinu se ne registruje nalog na platformi.

Prikupljanje podataka

U cilju pružanja usluga servisa PIM platforme, prikupljaju se nekoliko kategorija podataka:

 • Prilikom kreiranja sajta na platformi
 • Prilikom popunjavanja sadržaja sajta
 • Kontakt podaci korisnika
 • Podaci nastali korišćenjem platforme
 • Automatski generisani podaci vezani za korisnika i njegovu upotrebu platforme
 • Podaci nastali komunikacijom sa partnerskim servisima
 • Ostali podaci

Podaci se prikupljaju na sledeće načine:

 • Ručnim unosom korisnika i posetilaca
 • Automatski generisani sadržaj prilikom korišćenja sistema
 • Podaci se šalju sa drugih servisa i platformi

Korišćenje podataka

Prikupljene podatke PIM će koristiti primarno u cilju pružanja usluga korisnicima putem platforme, ali i za unapređenje servisa kao i preciznije marketinške aktivnosti koje su u skladu sa interesima i potrebama korisnika i posetilaca.

Načini na koje PIM koristi prikupljene podatke:

 • Pružanje usluga servisa na PIM platformi
 • Komunikacija sa korisnicima vezano za korišćenje servisa
 • Promocije novih funkcionalnosti platforme
 • Unapređenje servisa na platformi
 • Osiguravanje integriteta i bezbednosti podataka
 • Komunikacija sa servisima partnera radi izvršavanja funkcionalnosti platforme
 • Primena polisa radi ispunjenja uslova korišćenja
 • Zaštita interesa, autorskih prava i usklađivanja sa zakonima Republike Srbije

Prosleđivanje podataka trećim stranama

Prikupljene podatke PIM prosleđuje interesnim trećim stranama isključivo u svrhu poboljšanja usluga i omogućavanja bolje i lakše funkcionalnosti servisa naše platforme

 • Kontakt podatke posetilaca prosleđujemo korisnicima kako bi se mogla omogućiti funkcionalnost komunikacije između tih interesnih strana.
 • Kontakt podatke korisnika prosleđujemo partnerima kako bi se mogla uspostaviti komunikacija vezana za funkcionisanje eCommerce servisa, i to na eksplicitni zahtev korisnika putem naše platforme.
 • Na zahtev ovlašćenom arbitranta u cilju rešavanja sporova između kupaca i trgovaca
 • Na zahtev službenih lica po sili zakona, podaci će biti prosleđeni ukoliko od PIMa to bude zahtevano zvaničnim putem.

Automatska obrada podataka putem servisa trećih strana

U cilju davanja mogućnosti korisnicima usluga Pim Sites d.o.o bržeg i jednostavnijeg marketinga svojih proizvoda i usluga, u okviru paketa na web platformi www.pim.rs Pim Sites d.o.o kao pružalac usluga je omogućio korisnica korišćenje i upotrebu usluge automatske obrade podataka putem servisa trećih strana.

Podaci i saglasnost za automatsku obradu na Facebook-u

Prilikom pristupa navedenoj opciji automatske obrade podataka od strane korisnika Pim Sites d.o.o kao davalac usluga i rukovalac podataka zahteva od korisnika sledeće podatke i saglasnost: ime i prezime korisnika, korisničko ime i fotografiju korisnika, spisak Facebook stranica koje korisnik administrira.

Pored navedenih podataka Pim Sites d.o.o zahteva i saglasnost za izvršavanje automatskog objavljivanja u ime i za račun korisnika svih sadržaja ličnih i poslovnih facebook stranica koje korisnik administrira

Kao korisnik usluga web platforme www.pim.rs niste zakonski ili ugovorno obvezni dati na raspolaganje svoje lične podatke i niti saglasnost za izvršavanje automatskog objavljivanje. Međutim, moguće je da određene funkcije naših web stranica zavise o dostupnosti ličnih podataka i datih saglasnosti. Ako u tim slučajevima ne date na raspolaganje tražene lične podatke i saglasnosti, to može rezultirati da funkcije nisu dostupne ili da su dostupne samo u određenoj meri.

Davanjem saglasnosti na način definisan ovim uslovima korišćenja automatske obrade podataka korisnik je saglasan da svi sadržaji koje korisnik web platforme www.pim.rs unese u svoj nalog kreiran u okviru izabranog paketa na web platformi www.pim.rs u bilo kojem obliku, a naročito u obliku tesktualnog, slikovnog, video i/ili audio formata, uključući objave, novosti i dr („sadržaji“) mogu da budu automatski obrađeni i objavljeni u ime i sa račun korisnika na facebook profilu korisnika a putem facebook aplikacije koju koristi Pim Sites d.o.o kao isključivi kontrolor podataka i Rukovalac podataka i davalac usluga.

Opoziv i povlačenje saglasnosti čuvanja i obrade podataka

Možete povući svoju saglasnost sa obradu podataka u bilo kom momentu, u pisanoj formi na adresu navedenu u uslovima korišćenja – pravilima pravatnosti ili putem e-pošte [email protected]. Ovo povlačenje saglasnosti možete objaviti u bilo kom momentu. Pim Sites d.o.o obrisati Vaše sačuvane lične podatke bez nepotrebnog odlaganja.

Nakon opoziva saglasnosti za obradu automatsku obradu podataka mogućnost automatskog objavljivanja sadržaja biće ukinita.

Automatsko objavljivanje se može takođe podešavati na web platformi www.pim.rs nakon autorizacije pristupa Facebook-u i podacima korisnika na Facebook-u.

Ovlašćeni ste na ostvarivanje prava propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (‘’Zakon’’) odnosno možete Kompaniji uputiti pisani zahtev na adresu registrovanog sedišta ili na e-mail [email protected] kojim ćete tražiti 1. obaveštenje o obradi podataka koji se na Vas odnose, 2. uvid u takve podatke, 3. kopiranje takvih podataka, i 4. da Kompanija izvrši ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade. Ovlašćeni ste da opozovete pristanak za obradu podataka, u pisanoj formi. Ukoliko ne želite da Vas kontaktiramo u svakom trenutku možete nas obavestiti na email adresu [email protected]