Obaveštenje o zaštiti podataka

Ažurirano: 25.06.2018.

Klikom na „POŠALJI“ dajete Vašu saglasnost da poslati podaci mogu biti na raspolaganju kompaniji PIM SITES doo u cilju ispunjavanja Vašeg zahteva, a u svrhu pružanja pomoći i savetovanja kao i cilju održavanja marketinškog kontakta, u svrhu pružanja informacija o proizvodima i uslugama kompanije (slanje ponuda za proizvode i usluge, reklame, promocije, kampanje, i to putem telefona, SMS-a ili e-pošte)

Davanje podataka o ličnosti radi obrade i ostvarivanja gore navedene svrhe je dobrovoljno.

PIM SITES doo će u vezi podataka koje ste dobrovoni dali preduzeti sve tehničke i kadrovske mere za zaštitu podataka i prema istima će postupati sa dužnom pažnjom i poverljivošću pridržavajući se važećih propisa.

Ovlašćeni ste na ostvarivanje prava propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (‘’Zakon’’) odnosno možete Kompaniji uputiti pisani zahtev na adresu registrovanog sedišta ili na e-mail [email protected] kojim ćete tražiti (i) obaveštenje o obradi podataka koji se na Vas odnose, (ii) uvid u takve podatke, (iii) kopiranje takvih podataka, i (iv) da Kompanija izvrši ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Ovlašćeni ste da opozovete pristanak za obradu podataka, u pisanoj formi.

Ukoliko ne želite da Vas kontaktiramo u svakom trenutku možete nas obavestiti na email adresu [email protected]